اگر می خواهید با پدر و مادر ستاره های هالیوود آشنا شوید، بد نیست به این عکس ها نگاهی بیاندازید. ما در اینجا تصاویری از چهره ها را در کنار خانواده هایشان برایتان آورده ایم.

1. دریک

 

هالیوودی ها در کنار پدر و مادرهایشان +تصاویر

2. درو بریمور

 

هالیوودی ها در کنار پدر و مادرهایشان +تصاویر

3. سینا میلر

 

هالیوودی ها در کنار پدر و مادرهایشان +تصاویر

4. دیوید بکهام

 

هالیوودی ها در کنار پدر و مادرهایشان +تصاویر

5. لیدی گاگا

 

هالیوودی ها در کنار پدر و مادرهایشان +تصاویر


لوکی . آی آر منبع : لوکی . آی آر |هالیوودی ها در کنار پدر و مادرهایشان
برچسب ها :